Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Numer Rejestrowy Licencji 6349722

no image

6349722 to numer licencji dającej uprawnienia na przeprowadzanie robót typu Mechanical, która to została udostępniona dla przedsiębiorcy który świadczy usługi na obszarze miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pełna nazwa tego zleceniobiorcy to Haas Heating Llc. Licencja ma ustalony czas obowiązywania: od 01/18/2013 do 07/18/2014.Strona internetowa, gdzie uzyskać można więcej szczegółów o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6349722.

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441 screen

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441

6505441 to numer identyfikacyjny licencji pozwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Mechanical, która została...
Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242 screen

Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242

6502242 to nr akredytacji zezwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Refrigeration, która to została udzielona dla...