Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Numer Identyfikacyjny Licencji 6489540

no image

6489540 to numer identyfikacyjny zgody dającej uprawnienia na wykonywanie usług rodzaju Boiler / Pressure Vessel, która została wydana dla firmy znajdującej na obszarze miasta Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zarejestrowana nazwa tego zleceniobiorcy to Northwest Mechanical Inc. Licencja ma ustalony czas obowiązywania: od 08/13/2015 do 02/13/2017.Strona WWW, gdzie znaleźć można inne dane o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6489540.

Numer Identyfikacyjny Licencji 6350474 screen

Numer Identyfikacyjny Licencji 6350474

6350474 to nr licencji zezwalającej na wykonywanie robót typu Side Sewer, która została udzielona dla...
Numer Identyfikacyjny Licencji 6349874 screen

Numer Identyfikacyjny Licencji 6349874

6349874 to numer identyfikacyjny zgody zezwalającej na przeprowadzanie robót rodzaju Mechanical, która to została...