Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Nr Identyfikacyjny Zgody 6600160

no image

6600160 to nr zgody zezwalającej na przeprowadzanie robót rodzaju Mechanical, która to została udzielona dla przedsiębiorcy który świadczy usługi w obrębie miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pełna nazwa tego wykonawcy to Aircon Electric Llc. Licencja obowiązuje tylko od 06/06/2017 do 12/06/2018.Adres internetowy, gdzie pozyskać można inne dane o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6600160.

Numer Identyfikacyjny Zgody 6358015 screen

Numer Identyfikacyjny Zgody 6358015

6358015 to nr akredytacji dającej uprawnienia na wykonywanie prac typu Mechanical, która została udzielona dla...
Numer Rejestrowy Licencji 6368108 screen

Numer Rejestrowy Licencji 6368108

6368108 to numer identyfikacyjny akredytacji pozwalającej na wykonywanie prac typu Sign/billboard/awning, która...