Info

detektyw Poznań

Sektor - Detektyw Poznań
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Wielkopolska
Telefon: 600 434 812

Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Nr Identyfikacyjny Pozwolenia 6490499

no image

6490499 to nr zgody pozwalającej na wykonywanie usług rodzaju Mechanical, która została wydana dla przedsiębiorcy który świadczy usługi na obszarze miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oficjalna nazwa tego przedsiębiorstwa to Copley, Joyce. Zezwolenie ma ustalony czas obowiązywania: od 10/20/2015 do 04/20/2017.Adres WWW, gdzie pozyskać można więcej szczegółów o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6490499.

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441 screen

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441

6505441 to numer identyfikacyjny licencji pozwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Mechanical, która została...
Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242 screen

Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242

6502242 to nr akredytacji zezwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Refrigeration, która to została udzielona dla...