Info

detektyw Poznań

Sektor - Detektyw Poznań
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Wielkopolska
Telefon: 600 434 812

Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Nr Identyfikacyjny Pozwolenia 6490499

no image

6490499 to nr zgody pozwalającej na wykonywanie usług rodzaju Mechanical, która została wydana dla przedsiębiorcy który świadczy usługi na obszarze miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oficjalna nazwa tego przedsiębiorstwa to Copley, Joyce. Zezwolenie ma ustalony czas obowiązywania: od 10/20/2015 do 04/20/2017.Adres WWW, gdzie pozyskać można więcej szczegółów o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6490499.

Numer Rejestrowy Pozwolenia 6493748 screen

Numer Rejestrowy Pozwolenia 6493748

6493748 to numer identyfikacyjny zgody zezwalającej na przeprowadzanie prac typu Side Sewer, która to została...
Nr Rejestrowy Zezwolenia 6486472 screen

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6486472

6486472 to nr zgody dającej uprawnienia na przeprowadzanie usług typu Boiler / Pressure Vessel, która to została...