Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Nr Identyfikacyjny Licencji 6605639

no image

6605639 to numer identyfikacyjny akredytacji dającej uprawnienia na wykonywanie robót typu Refrigeration, która została wydana dla przedsiębiorcy który świadczy usługi na obszarze miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pełna nazwa tego zleceniobiorcy to Evergreen Refrigeration Llc. Zezwolenie obowiązuje tylko od 06/30/2017 do 12/30/2018.Strona internetowa, gdzie znaleźć można inne dane które dotyczą tej zgody to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6605639.

Numer Identyfikacyjny Licencji 6350474 screen

Numer Identyfikacyjny Licencji 6350474

6350474 to nr licencji zezwalającej na wykonywanie robót typu Side Sewer, która została udzielona dla...
Numer Identyfikacyjny Licencji 6349874 screen

Numer Identyfikacyjny Licencji 6349874

6349874 to numer identyfikacyjny zgody zezwalającej na przeprowadzanie robót rodzaju Mechanical, która to została...