Info

Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Nr Identyfikacyjny Licencji 6368143

no image

6368143 to numer identyfikacyjny akredytacji pozwalającej na wykonywanie usług rodzaju Sign/billboard/awning, która to została udzielona dla przedsiębiorcy który świadczy usługi w obrębie miasta Seattle w USA. Oficjalna nazwa tego przedsiębiorstwa to Clear Channel Outdoor Inc. Zezwolenie ma ustalony czas obowiązywania: od 06/10/2013 do 06/10/2016.Strona WWW, gdzie uzyskać można więcej szczegółów o tej firmie to http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6368143.

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441 screen

Nr Rejestrowy Zezwolenia 6505441

6505441 to numer identyfikacyjny licencji pozwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Mechanical, która została...
Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242 screen

Nr Identyfikacyjny Zezwolenia 6502242

6502242 to nr akredytacji zezwalającej na przeprowadzanie prac rodzaju Refrigeration, która to została udzielona dla...