Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Punkt Przedszkolny W Osinach w miejscowości Osiny

no image

Punkt Przedszkolny W Osinach to punkt przedszkolny o numerze Regon 001160786. Instytucja jest zlokalizowana w miejscowości Osiny, ulica Osiny, nr domu 13, kod pocztowy 97420. Kieruje nią Gmina. Do instytucji uczęszcza 7 dzieci, a 4 z nich to dziewczynki. Szerszą informację o jednostce można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu 446318393.

Przedszkole Niepubliczne  screen

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "smerf" S c to przedszkole o numerze Regon 012282710. Instytucja jest zlokalizowana w...
Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela screen

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela

Przedszkole Samorządowe to przedszkole o numerze Regon 411143017. Placówka znajduje się w miejscowości Pogorzela,...