Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Punkt Przedszkolny W Horyńcu-Zdroju w miejscowości Horyniec-Zdrój

no image

Punkt Przedszkolny W Horyńcu-Zdroju to punkt przedszkolny o numerze Regon 000663210. Placówka jest położona w miejscowości Horyniec-Zdrój, ulica Jana Iii Sobieskiego, nr domu 8, kod pocztowy 37620. Kieruje nią Gmina. W instytucji opiekę nad wychowankami sprawuje 1 opiekun pracujący w pełnym wymiarze godzinowym oraz 2 w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki uczęszcza 25 dzieci, a 10 z nich to dziewczęta. Szerszą informację o podmiocie można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 166313015.

Przedszkole Niepubliczne  screen

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "smerf" S c to przedszkole o numerze Regon 012282710. Instytucja jest zlokalizowana w...
Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela screen

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela

Przedszkole Samorządowe to przedszkole o numerze Regon 411143017. Placówka znajduje się w miejscowości Pogorzela,...