Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Publiczne Przedszkole Nr 8 Im. Kubusia Puchatka W Kluczborku Z Oddziałami Zamiejscowymi W Ligocie Górnej I Smardach Górnych w miejscowości Kluczbork

no image

Publiczne Przedszkole Nr 8 Im. Kubusia Puchatka W Kluczborku Z Oddziałami Zamiejscowymi W Ligocie Górnej I Smardach Górnych to przedszkole o numerze Regon 530579521. Placówka jest położona w miejscowości Kluczbork, ulica Ossowskiego, nr domu 3i, kod pocztowy 46200. Zarządza nią Gmina. W instytucji opiekę nad dziećmi sprawuje 17 opiekunów pracujących w pełnym wymiarze godzinowym oraz 3 w niepełnym wymiarze godzinowym. Do placówki chodzi 199 dzieci, a 90 z nich stanowią dziewczynki. Szerszą informację o jednostce można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu 774182965.

Przedszkole Niepubliczne  screen

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "smerf" S c to przedszkole o numerze Regon 012282710. Instytucja jest zlokalizowana w...
Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela screen

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela

Przedszkole Samorządowe to przedszkole o numerze Regon 411143017. Placówka znajduje się w miejscowości Pogorzela,...