Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Przedszkole Publiczne Nr 8 W Łomży w miejscowości Łomża

no image

Przedszkole Publiczne Nr 8 W Łomży to przedszkole o numerze Regon 450033809. Instytucja jest zlokalizowana w miejscowości Łomża, ulica Studencka, nr domu 13, kod pocztowy 18400. Zarządza nią Gmina. W instytucji opiekę nad wychowankami sprawuje 12 opiekunów pracujących w pełnym wymiarze godzinowym oraz 5 w niepełnym wymiarze godzinowym. Do instytucji uczęszcza 169 dzieci, a 84 z nich to dziewczęta. Szerszą informację o podmiocie można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu 862169541.

Przedszkole Niepubliczne  screen

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "smerf" S c to przedszkole o numerze Regon 012282710. Instytucja jest zlokalizowana w...
Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela screen

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela

Przedszkole Samorządowe to przedszkole o numerze Regon 411143017. Placówka znajduje się w miejscowości Pogorzela,...