Kategorie

Polecane wposzukiwaniuskarbu.pl

__New articles

Owocowe Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Nr 226 w miejscowości Warszawa

no image

Owocowe Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Nr 226 to przedszkole o numerze Regon 141111500. Instytucja znajduje się w miejscowości Warszawa, ulica Krasnowolska, nr domu 29C, kod pocztowy 2849. Kieruje nią Małgorzata Arwar Joanna Korcz S c . Do instytucji uczęszcza 0 dzieci, a 0 z nich to dziewczynki. Ta placówka niepubliczna została wpisana do rejestru przez właściwy organ - Gmina M st Warszawa (miejska).

Przedszkole Niepubliczne  screen

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "smerf" S c to przedszkole o numerze Regon 012282710. Instytucja jest zlokalizowana w...
Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela screen

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Pogorzela

Przedszkole Samorządowe to przedszkole o numerze Regon 411143017. Placówka znajduje się w miejscowości Pogorzela,...